متن آهنگ یارا مهدی عطار

متن آهنگ یارا مهدی عطار

متن آهنگ یارا مهدی عطار

Text Music Mehdi Attar Called Yara

مهدی عطار یارا

لرزش دستان من از دوری دستان تو بود

باد می امدو مهتاب پر از یاد تو بود

ان شبی که تو از این شهر سفر میکردی تب سنگین سرم از ره فردایه تو بود

میرود خوش ز خیالم تا سحر بیدارم

رنگ ز رخاسرم پریده کمی بیکارم

عطر تند نفست سخت در این خانه نشست

من از این خرجی نبودن تا ابد بیزارم

یاراــــــــــــــــــــــــــ به تو دل بستمـــــــــــــــــــــــــ یارـــــــــــــــــــــــــ ز عطر تو مستمــــــــــــــــــــــــــ

یاراـــــــــــــــــــــــ یاراـــــــــــــــــــــ یاراــــــــــــــــــــ یــــــــــــــــــــــاراــــــــــــــــــــــ لیلا بمان که مجنون تو هستــــــــــــــــــــــــــــــ

بازا که از باده ی همنوش و فراموش کنیم عشق را اتش این محفل خاموش کنیم

تکست آهنگ یارا مهدی عطار

بین ما هیچ به جز خاطره ی کهنه نماند

تو بیا خاطره را گرم در اغوش کنیم

من برای بودنت حادثه ها ساخته ام

پشت هر لحظه به یادت قافیه ها باختم

میشود سمبلی را که خرابش کردی

در نبودت من تماما زندگیرا باختــــــــــــــــــــــم

باختــــــــــــــــــــــم باختــــــــــــــــــــــم

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

یاراــــــــــــــــــــــــــ به تو دل بستمـــــــــــــــــــــــــ یارـــــــــــــــــــــــــ ز عطر تو مستمــــــــــــــــــــــــــ

یاراـــــــــــــــــــــــ یاراـــــــــــــــــــــ یاراــــــــــــــــــــ یــــــــــــــــــــــاراــــــــــــــــــــــ لیلا بمان که مجنون تو هستــــــــــــــــــــــــــــــ

یاراــــــــــــــــــــــــــ به تو دل بستمـــــــــــــــــــــــــ یارـــــــــــــــــــــــــ ز عطر تو مستمــــــــــــــــــــــــــ

یاراـــــــــــــــــــــــ یاراـــــــــــــــــــــ یاراــــــــــــــــــــ یــــــــــــــــــــــاراــــــــــــــــــــــ لیلا بمان که مجنون تو هستــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ یارا مهدی عطار اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.