متن آهنگ من نه منم سینا سرلک

متن آهنگ من نه منم سینا سرلک

محتوا آهنگ من نه منم به همراه موزیک

دانلود آهنگ سینا سرلک به نام من نه منم

متن آهنگ مجنون زمانه سینا سرلک

Text Music Sina Sarlak Majnoon Zamaneh

سینا سرلک به نام من نه منم

خواجه مگو که من منم

من نه منم نه من منم

من نه منم نه من منم

من نه منم نه من منم

گر تو تویی و من منم

گر تو تویی تو

من نه منم نه من منم

عاشق زار او منم

عاشق زار او منم

بی دل و یار او منم

بی دل و یار او منم

باغ و بهار او منم

باغ و بهار او منم

هوم هوم هوم

یار و نگار اومنم

غنچه و خار و او منم

بر سر کار او منم

من نه منم نه من منم

لاله زار او چاره ی کار او منم

حسن و جوار او منم

من نه منم نه من منم

روح مرا حیات از او

حیات از او حیات از او

ذات مرا صفات از او

صفات از او صفات از او

فقر مرا زکات از او

زاکات از او زکات از او

من نه منم نه من منم

من نه منم نه من منم

باغ شدم ز ورد او

ز ورد او ز ورد او

داغ شدم زگرد او

زگرد او زگرد او

زاغ شدم ز درد او

تکست آهنگ من نه منم سینا سرلک

ز درد او ز درد او

من نه منم نه من منم

من نه منم نه من منم

غرق شدم ز روح او

ز روح او

غرق شدم ز روح او

ز روح او

تا برسد فتوح او

فتوح او

گفت برو تو شمس دین

گفت برو تو شمس دین

هیچ مگو از حال این

هیچ مگو از حال این

تا شودت گمان یقین

گمان یقین گمان یقین

من نه منم نه من منم

من نه منم نه من منم

پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ من نه منم سینا سرلک اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.

متن آهنگ من نه منم سینا سرلک

متن آهنگ من نه منم سینا سرلک

محتوا آهنگ من نه منم به همراه موزیک

دانلود آهنگ سینا سرلک به نام من نه منم

متن آهنگ مجنون زمانه سینا سرلک

Text Music Sina Sarlak Majnoon Zamaneh

سینا سرلک به نام من نه منم

خواجه مگو که من منم

من نه منم نه من منم

من نه منم نه من منم

من نه منم نه من منم

گر تو تویی و من منم

گر تو تویی تو

من نه منم نه من منم

عاشق زار او منم

عاشق زار او منم

بی دل و یار او منم

بی دل و یار او منم

باغ و بهار او منم

باغ و بهار او منم

هوم هوم هوم

یار و نگار اومنم

غنچه و خار و او منم

بر سر کار او منم

من نه منم نه من منم

لاله زار او چاره ی کار او منم

حسن و جوار او منم

من نه منم نه من منم

روح مرا حیات از او

حیات از او حیات از او

ذات مرا صفات از او

صفات از او صفات از او

فقر مرا زکات از او

زاکات از او زکات از او

من نه منم نه من منم

من نه منم نه من منم

باغ شدم ز ورد او

ز ورد او ز ورد او

داغ شدم زگرد او

زگرد او زگرد او

زاغ شدم ز درد او

تکست آهنگ من نه منم سینا سرلک

ز درد او ز درد او

من نه منم نه من منم

من نه منم نه من منم

غرق شدم ز روح او

ز روح او

غرق شدم ز روح او

ز روح او

تا برسد فتوح او

فتوح او

گفت برو تو شمس دین

گفت برو تو شمس دین

هیچ مگو از حال این

هیچ مگو از حال این

تا شودت گمان یقین

گمان یقین گمان یقین

من نه منم نه من منم

من نه منم نه من منم

پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ من نه منم سینا سرلک اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.