متن آهنگ فراموشی هوریار

متن آهنگ فراموشی هوریار

متن آهنگ فراموشی هوریار

Text Music Horyar Called Faramoushi

هوریار فراموشی
ای طعم شبهای تلخ فراموشی

داد از دل رنجیده ام سرگشته و غمها

داد از دل تنهام

عشقی که شد خزان من

خزان من خزان من

ای همچو دل سواره

روشنتر از ستاره

ای که دلت جلا داد

این قلب پاره پاره

بی تو به جان چه گویم
گر میروی ز کویم
حیران پیت دویدم
تکست آهنگ فراموشی هوریار
گم کردی ابرویم
قلب من بیمار از درد غم
فشرده از بس غصه خورده
مجنون و دلسپرده
ناکام بی سرانجام
لیلی ندیده مرده
با تو به جان صفایست
بیمارمو دوا نیست
از درد و دل چه گویم
این قلب من روانیست
دل بهر تو سپر شد
جان گران بسر شد
سهمم از این تباهی
اندوه دم به دم شد
پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ فراموشی هوریار اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.