متن آهنگ عاشق شدم امیر فرزاد

متن آهنگ عاشق شدم امیر فرزاد

متن آهنگ عاشق شدم امیر فرزاد

Text Music Amir Farzad Ashegh Shodam

امیر فرزاد عاشق شدم

چن وقت درگیرش شده ام مات تصویرش شدم

چشمام بهش وابسته شد باید بشه مال خودم

باید برم اینبار جلو بهش بگم احساسمو

طاغت نداره قلب من میترسم بگه برو

عاشق شدم به کی بگم این درد درمونش کنه

احساسمو من میکشم شاید که ارومم کنه

اما نمیشه فکر نکرد به بودنش کنار تو

دنیامون از هم دور بود من موندمو رویای تو

عاشق شدم به کی بگم این درد درمونش کنه

احساسمو من میکشم شاید که ارومم کنه

اما نمیشه فکر نکرد به بودنش کنار تو

دنیامون از هم دور بود من موندمو رویای تو

عاشق شدم به کی بگم این درد درمونش کنه

احساسمو من میکشم شاید که ارومم کنه

اما نمیشه فکر نکرد به بودنش کنار تو

دنیامون از هم دور بود من موندمو رویای تو

تکست آهنگ عاشق شدم امیر فرزاد

عاشق شدم به کی بگم این درد درمونش کنه

احساسمو من میکشم شاید که ارومم کنه

اما نمیشه فکر نکرد به بودنش کنار تو

دنیامون از هم دور بود من موندمو رویای تو

بی عشق اون حالم بده قلبمو ماتم زده

بدون اون فکر میکنم دنیا به من نیومده

جرات نداره قلب من از  عشق میرونه منو

باید بگم احساسمو اون که نمیشناسه منو

عاشق شدم به کی بگم این درد درمونش کنه

احساسمو من میکشم شاید که ارومم کنه

اما نمیشه فکر نکرد به بودنش کنار تو

دنیامون از هم دور بود من موندمو رویای تو

عاشق شدم به کی بگم این درد درمونش کنه

احساسمو من میکشم شاید که ارومم کنه

اما نمیشه فکر نکرد به بودنش کنار تو

دنیامون از هم دور بود من موندمو رویای تو

پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ عاشق شدم امیر فرزاد اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.