متن آهنگ شیران زاگرس عماد

متن آهنگ شیران زاگرس عماد

متن آهنگ شیران زاگرس عماد

Text Music Emad Shiran Zagros

عماد شیران زاگرس

بختیاریم همین حوالیه غیرتم تکه ببین چه حالیم

تیمم نفت خوشحالم رفته همین هفته لیگ برتر

عشقم نفت عشقم نفت

خون رگم مال کیه عشقم مش سلیمون

شیران زاگرسم دله عمرم مش سلیمون

زگیل بختیاریم جونم مش سلیمون

عاشق بوی نفتشم اره مش سلیمون

جونم وایمیسه قلبم وایمیسه روحم وایمیسه

تکست آهنگ شیران زاگرس عماد

دست خالی وقتی که چیزی نداری

تو و توپت هوای خاکی

دل پاکت از هوای گرد وخاک نداشت باکی

جنگیدی خاکتو دیدی

نترسیدی خواستی رسیدی

دلت شیر عشقتم زاگرس

ایلتم پشتت همدل و یک مشت

خون رگم مال کیه عشقم مش سلیمون

شیران زاگرسم دله عمرم مش سلیمون

زگیل بختیاریم جونم مش سلیمون

عاشق بوی نفتشم اره مش سلیمون

جونم وایمیسه قلبم وایمیسه روحم وایمیسه

خون رگم مال کیه عشقم مش سلیمون

شیران زاگرسم دله عمرم مش سلیمون

زگیل بختیاریم جونم مش سلیمون

عاشق بوی نفتشم اره مش سلیمون

جونم وایمیسه قلبم وایمیسه روحم وایمیسه

پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ شیران زاگرس عماد اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.