متن آهنگ سعدیانه مسعود زمانی

متن آهنگ سعدیانه مسعود زمانی

متن آهنگ سعدیانه مسعود زمانی

Text Music Masoud Zamani Saadiane

مسعود زمانی سعدیانه

ای ساربان اهسته ران ارام جانم میرود

وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود

من ماندم رنجور از او بی چاره او رنجور از او

گویی که نیشی دور از او در استخوانم میرود

گفتم به نیرنگ فسون پنهان کنم ریش درون

پنهان نمیماند که خون بر استانم میرود

محمل بدان ای ساربان تندی نکن با کاروان

کز عشق ان سرو نهان گویی روانم میرود

او میرود دامن کشان من زهر تنهایی کشان

دیگر نپرس از من نشان کز دل نشانم میرود

با ان همه بیداد او ان عهد بی بنیان او

تکست آهنگ سعدیانه مسعود زمانی

در سینه دارم عهد او یا بر زبانم میرود

برگشت یار سرکشه ام بگذشت ای شعر ناخوشم

چون مجمعی بر اتشم  کز سر دوخوانم میرود

ای دل ستان نازنین فریاد از زمین بر اسمانم میرود

شب تا سحر ی می نقنوم ودر ز کس می نشنوم

وین ره لباست میروم کس کف عنانم میرود

گفتم میگریم تا ابل چون خز فرو ماند در گل

وین نیز نتوانم که دل با کاروانم میرم

صبر از وصال ای یار من برگشتن از دلدار من گرچه نباشد کار من

هر کار از انم میرود

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خوشتن دیدم که جانم میرود

سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا

طاغت نمیاورم جفا کار از فغانم میرود

پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ سعدیانه مسعود زمانی اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.