متن آهنگ ثانیه ها چرنو

متن آهنگ ثانیه ها چرنو

متن آهنگ ثانیه ها چرنو

Text Music Cherno Saniyehaa

 چرنو ثانیه ها

خسته اشفته بی قرارم عشقم

یادش بخیر

خسته اشفته بی قرارم عشقم

کاش میشد جلو حرکت ثانیه ها ایستاد

ولی چرا میشه همپای ثانیه ها دوید و رفت

تکست آهنگ ثانیه ها چرنو

اره اره میشه تو پاگرد این کوچه بهار و عطر  کاگل ها

هم پای ثانیه ها دوید و دوید و رفت

خسته اشفته بی قرارم عشقم

تشنه ام تشنه

پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ ثانیه ها چرنو اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.