متن آهنگ تقاص حسام مهدی زاده

متن آهنگ تقاص حسام مهدی زاده

متن آهنگ تقاص حسام مهدی زاده

Text Music Hesam Mahdizadeh Called Taghas

 حسام مهدی زاده تقاص

سرگرم دنیای خودم بودم دنیایی که ازم دور

تنها ولی بی درد و دلتنگی تنها ولی بی درد و دلشوره

تنهایی من قد قلبم بود تو اومدی دردم عمیق تر شد

از چاله توی چاه افتادم تنهایی من چند برابر شد

تقاص کدوم اشتباه منی کی اهش گرفت که عاشق شدم

واسه کی تو این دنیا بد خاستم که اوار شده روی خودم

به عشق دروغ تو دل دادم چه ساده تو بردی دل ساده مو

تکست آهنگ تقاص حسام مهدی زاده

کجایی بشینی تماشا کنی به چه حال و روزی افتادمو

خالی زندگیتو پر کردم اما برات موقتی بودم

تو فکر پر کردن تنهاییت من عاشق تو لعنتی بودم

چه خوب شد زخمهای تو قلبت به فکر دل بریدن افتادی

دنبال یک راه فرار هستی دروازه ی عشقم برو ازادی

تقاص کدوم اشتباه منی کی اهش گرفت که عاشق شدم

واسه کی تو این دنیا بد خاستم که اوار شده روی خودم

به عشق دروغ تو دل دادم چه ساده تو بردی دل ساده مو

کجایی بشینی تماشا کنی به چه حال و روزی افتادمو

پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ تقاص حسام مهدی زاده اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.