متن آهنگ تصنیف قلاب همایون شجریان

متن آهنگ تصنیف قلاب همایون شجریان

محتوا آهنگ تصنیف قلاب به همراه موزیک

Text Music Homayoun Shajarian Tasnife Gholab

همایون شجریان به نام تصنیف قلاب
او میکشد قلاب را

او میکشد قلاب را

او میکشد قلاب را

هـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــا

ظن داز بیرون تشن

ساقی بیار آن اب را

اول مرا سیراب کن

وانگه بده اصحاب را

ها ها هــــــــــــــــــــــــــــــا

من نیز چشم از خواب خوش

بر می نکردم پیش از این

روز فراق دوستان

شب خوش بگفتند خواب را

من نیز چشم از خواب خوش

بر می نکردم پیش از این

روز فراق دوستان

شب خوش

شب خوش

شب خوش بگفتند خواب را

شب خوش بگفتند خواب را

مقدار یار همنفس

چون من ندارد هیچکس

مقدار یار همنفس

چون من ندارد هیچکس

ماهی که بر خوش کوفتند

قیمت بداند آب را

سعدی کجا رشک میبری

نزدیک او دیگر مرو

سعدی کجا رشک میبری

نزدیک او دیگر مرو

ای بی بصر من میروم

ای بی بصر من میروم

او میکشد قلاب را

او میکشد قلاب را

او میکشد قلاب را

او میکشد قلاب را

او میکشد قلاب را

او میکشد قلاب را

او میکشد قلاب را

ها ها ها هــــــــــــــــــــــــــــــا

پسندیدم۰نپسندیدم۰

نوشته متن آهنگ تصنیف قلاب همایون شجریان اولین بار در متن آهنگ پدیدار شد.